DÜZCE KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ 

Düzce Kent Konseyi; Gençlik ve Kadın meclisinden oluşmakta olup çalışmalarını aktif olarak gerçekleştirmektedir.DÜZCE KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ

Başkan: Furkan DERTLİ

Sekreter: Irmak Hasret İNAN

Gençlik Meclisi; çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, demokratik katılımın ve yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma içinde gençlerin yapabilir kılınması, gençlerin toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde gençlerin aktif rol alması, gençlik sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmeleri amacıyla kurulmuştur. Gençlerin kent yönetiminde, karar alma mekanizmalarında, sosyal yaşamda rol almasını ve temsil edilmesini, Düzce’de ve Türkiye’de gençler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı amaçlar. Gençlerin ulusal uluslararası çalışmalara katılımlarını destekler, Düzce'nin yeni teknolojilerle daha yüksek düzeyde kaynaşması ve sürdürülebilir gelişme açısından gençliğin enerjisinden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar.

Facebook: https://www.facebook.com/duzcegenclikmeclisi

İnstagram: https://www.instagram.com/duzce.genclikmeclisi

Twitter: https://twitter.com/DuzceMeclisi


DÜZCE KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ


Başkan: Zeliha Altıntaş

Sekreter: Gülser Bişgin  

Kadın Meclisi; iş yaşamında ve siyasette kadının eşit temsilinin sağlanması, kadınlar için pozitif ayrımcılığı öngören düzenlemelerin yapılması, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele, kadın istismarı ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadının güçlendirilmesi için sağlıkta ve eğitimde her türlü önlemin alınması, kent yönetimi karar süreçlerinde kadın bakışının öne çıkarılması, kadın sanatçılar ve edebiyatçılarla kent kültürüne katma değer kazandırılması hedeflenmektedir. Düzce için kadınların ihtiyaçlarını dikkate almayı, sosyal destek mekanizmaları ve hizmetlere erişimlerini artırmayı ve karar mekanizmalarında daha çok kadının yer almasını amaçlar. Kadın Meclisi, kadınların ve toplumun hizmetler hakkında bilgilendirilmeleri için uğraşır, sorunlara çözüm üretilmesine katkıda bulunmak için öneriler getirir.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086716982600

İnstagram: https://www.instagram.com/kadinmeclisi81

Twitter: https://twitter.com/dnmeclisi


DÜZCE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ


Başkan: Ömer Faruk ÇALIŞKAN

Sekreter:Ahmet Fatih MUSLU 

Çocuk Meclisi; Düzce Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma konularında eğitilmesi; bu konuda fikir oluşturmaları ve kent yönetimine aktif katılımda bulunmaları için çalışmaların gerçekleştirildiği bir platformdur. Çocuk Meclisi; 21. yüzyıla girildiği şu günlerde çocukların demokratik platformlarda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattaki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır. Çocuk Meclisi çalışmalarına katılımda devamlılık esastır. Meclis yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin yerine sıradaki yedek üye yürütme kurulu kararı ile alınır.

Çocuk Meclisi’nin amacı; Kent Çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak, Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yapmak, Düzce çocuklarını, kent düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek, Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak, Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak, Turizm alanında Düzceli çocukların turizm alanındaki tüm etkinliklere katılma ,katkı sağlama, karar mekanizmalarında yer almak, turizm bilincini geliştirmek, Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmaktır.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087452163338