Düzce Kent Konseyi 13 çalışma grubundan oluşturulmuştur.

Proje Çalışma Grubu 

Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Grubu

Spor Çalışma Grubu

 Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu 

Çevre Koruma, Kentsel Tasarım ve Prestij Çalışma Grubu

Çocuk Çalışma Grubu

 Hayvan Hakları Çalışma Grubu 

 Ahilik Çalışma Grubu 

Eğitim Çalışma Grubu

 Engelliler Çalışma Grubu

 Sağlıklı Yaşam - Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu

Yüksek Hızlı Tren Çalışma Grubu

İnsan Hakları Çalışma Grubu 

 
,