Düzce Kent Konseyi 


  • Başkan
  • Yürütme Kurulu, 
  • Genel Sekreterlik, 
  • Kadın Meclisi 
  • Gençlik Meclisi, 
  • Çalışma Grupları yönetim ve çalışma organlarından oluşmaktadır