Düzce Kent Konseyi

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaç edinmiştir.

Kent Konseyi

Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini hayata geçirmeyi amaç edinmiştir.

Kadın Meclisi

Kadınların kendi sorunlarına sahip çıkmaları için karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur

Gençlik Meclisi

Gençlerin fikirlerinin, sorunlarının tespiti ve çözümleri için karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur

Çocuk Meclisi

Çocukların sorunlarının çözümü, eğitimler, farkındalık, Düzce'ye değer katma, ve gelişimini sağlamak için kurulmuştur

Haber ve Duyurular

Kent Konseyi ve bağlı organlara ait haber ve duyurular

YÜRÜTME KURULU TOPLANDI
KINAMA
DÜZCE KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI OLAĞAN  GENEL KURUL TOPLANTI İLANI - BİLGİLENDİRME
DÜZCE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR
DUYURU
"DÜZCE EVLİLİK OKULU" EĞİTİM LANSMANLARI DEVAM EDİYOR

Başkanlar

Kent Konseyi Başkanı, Kadın Meclisi Başkanı, Gençlik Meclisi Başkanı

Ali Dilber

Ali Dilber

Düzce Kent Konseyi Başkanı
Zeliha Altıntaş

Zeliha Altıntaş

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı
Furkan Dertli

Furkan Dertli

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı