Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün Bolu Dağı olarak belirtilen alanın Düzce sınırları içerisinde olduğunu beyan eden metnine karşı cevap hakkını bilgi ve belge ile kullanmak yerine; mevcut konumuna, milli ahlaka ve toplum etiğine uygun olmayan ifadelerle kullanan,
nezakete yakışmayan vatandaşlarımızı birbirine düşürerek kaos ortamı oluşturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı şiddetle kınıyoruz.