Düzce Kent Konseyi, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Prof. Dr. Sevcan Öztemiz başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin ve Kadın Meclisi Başkanı Zeliha Altıntaş'ın katılımıyla Kent Konseyi Yönetim Destek Ofisinde toplandı.

Toplantı Gündemi; Düzce'de 'Unutulan Yöresel Lezzetler' çalışması, Gerçekleştirilmesi planlanan 7.Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali altyapı çalışmaları, Halk arasında ''Katil Arı'' olarak adlandırılan ve kestane ağaçlarına zarar veren GAL ARILARI ile etkin mücadele konusunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmeden oluştu.

1- Unutulan Lezzetler adlı çalışmayı kitapçık haline getirmek,
2-  7.Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Tarım ve Hayvan Çalışma grubu standı konsepti 
3- Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkında gerçekleştirilecek olan Doğada yenilebilir ot toplama etkinliği  çalışmaları
4- D.Ü Orman Fakültesinden Yenilebilir Düzce Otları Sergisi için desteği talebi, 
5- Zararlı böcekleri yok edebilecek faydalı böceklerin üretimi veya temin edilmesi konusunda girişimler
6- Deprem felaketi sonrası ertelenen "Tarım Panelinin sonbahara ertelenmesi"
7. Çiftçilerimizin tarlalarında ziyaret edilmesi
8. D.Ü Ziraat Fakültesi ile ortak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Eğitimi düzenlemek için çalışmalara başlanması,
9. Tarımsal Projelerde yer alan kişilerin davet edilmesi
10- Düzce'de TARİM MÜZESİ olması için çalışmalar gerçekleştirme kararı ve önerileri kayda alındı.

Ayrıca: Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı - Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi ve Düzce Kent Konseyi, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Prof. Dr. Sevcan Öztemiz ve çalışma grubu sosyal medya üzerinde Kestane Gal Arısı ile alakalı Düzce Kent Konseyi etiketlenerek yapılan çağrıya duyarsız kalmadı. Talebi toplantı gündemine aldı. Toplantıya talep sahibi çiftçimizde davet edildi. 

Kestane Gal Arısı
DryocosmuskuriphilusYasumatsu
Takım: Hymenoptera
Familya: Cypinidae
Gal arısı nedir? Nereden gelir? Zararları nedir?
Gal arısı nedir?
Kestane üretiminde önemli ekonomik kayıplara neden olan bir karantina zararlısıdır. Gal arısı ortalama 2.5-3 mm uzunluğunda, vücutları siyah renkli, bacak ve antenleri sarımsı kahverengi olan bir arıcıktır.Döllemsiz olarak da çoğalan ve yılda tek döl veren bir türdür.
Yumurtaları oval, süt beyazı renginde veuzun bir sap kısmıbulunmaktadır.
Larvaları süt beyazı renginde, göz ve bacağı yoktur.
Pupası siyahımsı koyu kahverengindedir.
Erginleri yaz ayları başında görülmeye başlar, yumurtalarını yaprak, tomurcuk ve sürgünlerin iç kısmına(ortalama 3-5 yumurta) bırakırlar. Yumurtalar 30-40 günde açılır.Yumurtadan çıkan birinci dönem larvalar bir sonrakivejetasyon sezonuna kadar kışı tomurcukta geçirirler. Tomurcuklar gelişmeye başladığı zaman, larvalarda gelişmelerine devam ederler. Larvaların baharda beslenmeye başlamasıyla tomurcuklar hızlı bir şekilde galleredönüşmeye başlar. Bu nedenle sürgünlerin büyümesi engellenir ve bitkide oluşan gelişme geriliği nedeniyle önemli verim kayıpları oluşur. Larvalar pupa olmadan önce gallerin içinde 20-30 gün beslenirler. Pupa dönemi, Mayıs ayı ortasından Temmuz ayı ortasına kadar sürmektedir. Gallerden ergin çıkışları Mayıs ayının sonundan Temmuz ayının sonuna kadar devam etmektedir. Dişilerin ömür uzunluğu kısadır yaklaşık 10 gün sürer.
 
Nereden gelir?
Çin orjinli olan Kestane gal arısı, 1941 yılında Japonya, Kore ve Nepal’de, 1970’li yılarda Amerika’da 2002 yılında başta İtalya’da olmak üzere Avrupa’da yayılış göstermiştir.
Ülkemizde 2014 yılında Marmara Bölgesinde; Bursa ve Yalova’da görülmüştür.
Bu böceklerin, bulaşık olmayan bölgelere yayılması;
1) Çoğaltmak amacıyla kullanılan bulaşık bitki materyalinin bir yerden bir yere taşınması ile,
2) Rüzgarlar yoluyla, Mayıs ayı sonundan Temmuz ayı sonuna kadar olan ergin böcek uçuşlarıyla,
3) İnsanlar tarafından bulaşık bitki materyalinin bir yerden bir yere taşınması ile olmaktadır.
 
 
Zararları nedir?
Kestane gal arısı, kestane tomurcuklarında oluşturduğu gallerinetkisi ile sürgünlerin gelişmesini ve çiçeklenmeyi engellemekte, meyve üretiminde %50-75 oranında verim kayıplarına ve sürgün ölümlerine neden olmaktadır. Yüksek popülasyon yoğunluğunda ağaç ölümlerine yol açmaktadır. Galler genç sürgünlerde, yaprak petiyollerinde ya da yaprakların orta damarında gelişir, erginlerin çıkışından sonra kurur ve odunumsu bir hal alır. Kuruyan galler iki yıldan fazla ağaç üzerinde asılı olarak kalabilir.
 
Gal arısı ile mücadele edilebilir mi?
Gal arısının mücadelesi zordur.
Zararlının bulunduğu bölgelerden getirilen bitki materyallerinin yasaklanması, bölgenin izlenmesi ve zararlının bulunduğu bölgenin sınırlandırılması gibi tedbirler alınmaktadır.
 
Zararlı ile mücadelede yapılması gerekenler;
1-Ülkemizde yayılış alanlarının en kısa sürede belirlenmesi
2-Bulunduğu alanlarda zarar durumunun belirlenmesi
3-Biyolojik mücadelesinde yerli doğal düşmanların belirlenmesi için ağaç dallarının galleri ile birlikte orman içinde kafes torbalara alınarak elde edilmesi
4-Doğal düşmanlardan etkili olanların üretimleri yapılarak zararlının bulunduğu yerlere yerleştirmek
5- Yerli türler etkili bulunmaz ise zararlının orijin bölgesinden doğal düşmanı getirtilerek bölgeye adaptasyonu sağlamak
Sürvey Zamanı: Galler oluşmadan önceki dönemde mayıs ayı ortasından itibaren temmuz ayı sonuna kadar olan dönem boyunca ergin uçuşu takip edilir.
Örnekleme Yöntemi: Galler oluşmadan önceki erken dönemde tomurcuklarda kırmızı renklenme ve dokudaki küçük değişimler görülmesi zararlının varlığına önemli bir işarettir. Sarı yapışkan tuzakların ağaçların iç kısmına yerleştirilmesi ile ilk ergin çıkışı takip edilir.
Zararlının tespit edilmesi durumunda gerekli önlemler alınmalıdır.
Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele
Ticari olmayan küçük kestane bahçelerinde bulaşık sürgünlerin budama yoluyla ve budanan dalların imha edilmesi yoluyla uzaklaştırılması önerilmektedir. Fakat ticari yetiştiriciler maliyetinden dolayı bu yöntemi tercih etmemektedirler.
 Zararlıya karşı dayanıklı kestane çeşitleri üzerinde çalışmalar bulunmaktadır (Japon ve Kore).
 Kimyasal Mücadele
 Kimyasal mücadelede insektisitlerin etkili olabileceği kanıtlanmasına rağmen çevreye olan yan etkileri oldukça ciddi olabilmektedir.
 Biyolojik Mücadele
Zararlının biyolojik mücadelesinde doğal düşmanları ile ilgili ilk çalışmalar 1950’li yıllarda  Japonya’da başlamıştır. Parasitoid ve predatör arasından 12 türün Kestane gal arısının biyolojik mücadelesi için önemli olduğu belirlenmiştir. TorymussinensisKamijo (Hymenoptera: Torymidae)’in kullanıldığı biyolojik mücadele yöntemi ise ilk kez 80’li yıllarda Japonya’da başlamış, Asya ve Amerika’da da başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Son yıllarda İtalya’da da salım programları başlatılmıştır. Çin’de D. kuriphilus’un doğal düşmanlarıyla, özellikle hymenopterparazitiodlerle, etkili bir mücadele yapılabilmektedir. T. sinensisJaponya ve Kore’de biyolojik mücadelede halen kullanılmaktadır ve kitlesel salım programlarında oldukça etkili görülmektedir
 Kestane gal arısıyla mücadelede pestisitlerin kullanılması ve dayanıklı çeşitlerin seleksiyonu yönündeki çalışmalara rağmen, en etkili yolun doğal düşmanı olan T.sinensis’in kullanıldığı klasik biyolojik mücadele yöntemi olduğu bildirilmektedir.
 Ancak, bu yöntem uygulayıcı, yetiştirici ve araştırmacıların işbirliği ile başarıya ulaşabilecek uzun bir süreçtir. Bu bileşenlerden birinin eksik olması mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Mücadele çalışmasının tüm unsurları bu konuda bilgilendirilmeli ve uzun hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır.
 Gal arısı mücadelesinde arıcıların yapması gereken nedir?
Yukarıda belirtmiş olduğum tüm önlemler alınmalıdır. Özellikle karantina ve sanitasyon önlemleri alınmalıdır.