Konuralp Antik Kenti'nde düzenlenecek olan "7.Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali"  stant ön başvuruları başlıyor. Başvurular; 15 Haziran 2023 Perşembe günü sabah 09.00 'da başlayarak, Cuma - Cumartesi - Pazar Günü Saat 17.00 itibariyle sona erecek.

Yer : Düzce Belediyesi Kat:2 Kent Konseyi Yönetim Destek Ofisi

Gerekli Evraklar: 1 Fotoğraf, İkametgah Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Stant Başvuru Evrakı ( Başvuru sırasında verilecektir.) 

7. GELENEKSEL DÜZCE OTLARI BEREKET FESTİVALİ STANT SÖZLEŞMESİ

FESTİVAL TARİHİ               :7-8-9 Temmuz 2023 ( Cuma- Cumartesi – Pazar )

FESTİVAL YERİ                   :Prussias Ad Hpyium Antik Kenti - Konuralp Antik Kent- Hürriyet Mahallesi Atlı Kapı ve Çevresi

BAŞVURU EVRAKLARI       : 1 Fotoğraf, İkametgah Belgesi, Nüfus Kayıt Fotokopisi

KİRACI                                  :Stant Sözleşmesi İmzalayarak Kiralayan Katılımcı veya

STANT SAHİBİ                      :  Stant Sözleşmesi İmzalayarak Kiralayan Katılımcı     

KİRANAN MALZEME          :1 adet  3x3 portatif çadır,  2 adet plastik kare masa, 2 adet plastik sandalye, Gerekli görüldüğü ölçüde elektrik tesisat

KİRALANAN STANT ADI    :Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali …………………………………………......…….Ürün Satım Stantı)

STANT SÜRESİ                     :Sözleşme, 06.07.2023 Perşembe akşamı saat 21.00 itibariyle başlar,  09.07.2023 tarihi saat  23.00 itibariyle hiçbir ihtara veya ihbara gerek olmaksızın sona erer.

KULLANIM ŞARTLARI

1.      : Stant başvurusu yapacak olan kişiler, Düzce İl'inde ikamet etmek zorundadır. (Aynı aileden iki kişi stant alamaz.)

2.      Stant sahipleri standı Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali’nin amacına uygun şekilde kullanacaktır.

3.      Stant sahibi / kiracı, Festival sürecinde üç gün boyunca 2/3 oranında ot festivali konseptine uygun ürünlerle doldurmak, süslemek ve satış yapmak zorundadır.

4.      Stantçı kullanımına izin verilen şartlar altında yazılı muvafakat almadan başka herhangi bir isim, marka altında veya iş kolunda ve konusunda faaliyette bulunamaz.

5.      Stantçı standı, özel ya da tüzel kişiye kısmen veya tamamen tahsis edemez, devredemez, alt kira ilişkisine giremez.

6.      Stantlar gerekli görüldüğünde 4-5 kişiye verilebilecek olup katılım sayısına göre günlük olarak tahsiste bulunulabilecektir.

7.      Festival Alanı SİT ALANI olduğundan, etkinlik alanındaki duvar, duvar panosu, alüminyum malzemeler ve benzer sabit malzemeleri delmek, çivi çakmak, boyamak, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme kullanmak ve etkinliğin sabit alanlarına zarar vermek yasaktır.  Aksi durumda Katılımcı verdiği her türlü hasarı nakden ödemekle yükümlüdür.

8.       Stant iç dekorasyonu katılımcılar tarafından tüm harcamalar kendilerine ait olmak üzere yapılır.

9.      Festivalin amacı, Düzce’yi ve yenilebilir Düzce Otlarını tanıtmak olduğundan, Düzce ile alakalı olmayan ürünlerin satışı kesinlikle yasaktır.

10.   Festival stantları turizm ve kültürümüzü ön plana çıkaracaktır. Yiyecek stant sahipleri beyaz ve markasız önlük takmak zorundadır. Açıkta satılacak yiyecekler strech filmle kaplı, kavanozlar süslü, kuru gıdalar bez torbalarda olmak zorundadır. Sorumluluğu satıcıda olan; sergilenen ve taze günlük yapılan tüm ürünlerin tümü yöresel, ev yapımı ve konsepte uygun olmak zorundadır.

11.   El sanatları ve hediyelik ürünler, magnetler, kolye, küpe, çanta vb. ürünler turizm ve kültür festivali formatında hazırlanacak olup, örgü oyuncaklar üretici kadınlar, festival konseptine uygun modellerde yapılacaktır.

12.   El sanatları stantlarında kesinlikle havlu patik, çetik, nevresim, şal, dantel vb. çeyizlikler ve şile bezi vb hazır giyim (etek, bluz, elbise vs.), hazır örgü ve konfeksiyon dikim çanta, torba, bohça olmayacaktır.

13.   Etkinlik katılım sözleşmesine uymayan, etkinliğin huzurunu bozan, kiralamış olduğu stant alanına istenmeyen ek ilaveler yapan veya istenmeyen ürünler getiren şahıslara uyarı yapılmaksızın sözleşmeleri iptal edilir. Standı boşaltılarak sıradaki stant talepçisine devri yapılır. Bir sonraki yıl yapılacak olan etkinliklere katılımı engellenir.

14.   Tüm masalar beyaz örtü üzerine şeffaf plastik örtü ile hazırlanacak, beyaz örtüler ve plastik örtüler stant sahiplerine ait olacaktır. Örtüler 3 gün boyunca temiz tutulup, her masada maske, eldiven, dezenfektan ve çöp poşetleri olmak zorundadır.

15.   Stantların masa sandalyelerin sorumluluğu stant sahibine aittir. Zarar görmesi halinde tüm zarar stant sahiplerince karşılanır.  Katılımcının etkinlik alanına, diğer katılımcılara, ziyaretçilere ve üçüncü kişilere vereceği her tür zarar ve ziyandan katılımcı sorumludur. 

16.   Marka olarak stant alacak olanlar marka tescil belgelerini ibra etmek zorundadır.

17.   Stantlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır.

18.   Festival için genel toplantı - Festival ürürn ve unutulan lezzetler lansmanı yapılacak olup, stant kiracıları satacakları ürünlerin örnekleriyle katılmak zorundadır.

19.   6 Temmuz 2023 tarihinde Düzce Belediyesi önünden Anıtpark Meydanına Kortej yürüyüşü yapılacaktır. Stant kiracılarının katılmaları zorunludur.

20.     Stant sahibi / kiracı satacağı ürünler ile ilgili olarak her türlü yasal izinleri almakla yükümlüdür.

21.   Stant sahibi Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Standını festival süresince saat 10:00- 23:00 arasında hizmete açık tutmak zorundadır.

Yükümlülükler;

Stant Tahsisi Yapan      :

a) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Stantlarının yerlerini ve satışa sunulacak ürün çeşitlerini belirlemek.

b) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Stantlarının ihtiyacı olduğu görülen noktalarda elektriklerini sağlamak.

c) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Stantlarının düzgün ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

d) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Stantlarının elektrik tesisatının stant sahibi tarafından düzgün ve amacına uygun kullanılması sağlamak.

Stant Tahsisi Yapılan    :

a) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Standının Kiralayan tarafından belirlenen düzene göre ürünlerini yerleştirmek ve satışa sunmak.

b) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Standında satacağı ürünler ilgili hijyen şartlarını sağlamak, gerekli ekipmanları tedarik etmek.

c) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali standında vergi mükellefi olan stant sahipleri, sattığı ürünler ile ilgili fatura, irsaliye ve benzeri vergi, sigorta yükümlükleri yönünden belgelerini bulundurmak ve istendiğinde ibraz etmek. Gıda maddeleri için yasal yükümlükleri yerine getirmek, izinleri almak ve belgeleri istendiğinde ibraz etmek.

d) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Standının çalışması için belirlenen saatlere uymak.

e) Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Standının hava koşullarından doğacak olan zararı ve sorumlulukları kabul etmek.

Kiralayandan doğabilecek olan bu zarar ve sorumluluklar nedeni ile herhangi bir hak ve menfaat talep edilemez.

f)Kurulacak  olan Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali Standının içinde ısınma amaçlı herhangi bir elektrikli ısıtıcı, kettle, su ısıtıcısı, elektrikli çay makinası bulundurmamak. Stantda aydınlatma harici elektrik olmayacaktır. Standının aydınlatmasını (Uygun voltajlı Ampul) stantçı tedarik etme durumundadır. Stant sahipleri satmamak kaydıyla, çaylarını tüpte  kendileri için yapabilirler.  Satacağı ürünler ile ilgili olmayan tüp ve benzeri malzeme kullanmamak, ateş yakmamak.

Aşağıda belirtilen sebeplerin varlığı halinde standı kiralayan ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın stantçının stant yeri üzerindeki kullanma hakkını sona erdirebilir.

* Sözleşmede belirtilen  taahhütlerine aykırı davranışlarda bulunması.

* Stantçının yerdeki işletme faaliyetini yürütemez duruma gelmesi, iflas etmesi.   

Stant  Yerinin İadesi; Sözleşme süresi sonunda sona erer ve stant sahibi standı derhal tahliye etme yükümlülüğü doğar. Stantçıya tahsis edilen malzemelerin eksik veya zarar görmesi durumunda, stantçı zararı nakden karşılamak durumundadır. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali için aynı aileden iki kişinin stant alması yasaktır. Aynı aileden olduğu tespit edilen kişilerin hepsinin stant akdi derhal iptal edilir ve bir sonraki festivale katılması engellenir. Festival itibarına zarar veren kişiler hakkında tazminat hakkı ve yasal takip yolu açıktır.

 

ÖZEL HÜKÜMLER

Toplum sağlığımız için azami şekilde kurallara dikkat edilmesi, hijyen ve tüm önleyici kurallara özen gösterilmesi gerekmektedir.  Şartnameye uymayanların, Düzce'nin ve Festivalin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunan stant sahiplerinin stantları, uyarılmaksızın zabıta nezaretinde toplatılacaktır ve bir sonraki yıl düzenlenen hiçbir etkinliğe katılamayacaktır.

Bu sözleşmenin tüm sayfaları aynı hükümde olup sözleşme ayrılmaz bir bütündür. Ancak bir maddenin uygulanmasından vazgeçilmesi yahut taraflardan birinin maddeyi uygulamamış olması sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Bu sözleşme tarafların hür iradeleri ile tanzim edilmiş ve imzalanmıştır. Başvuru yapan kişilerin isim ve iletişim numaraları ticari olmamak kaydıyla kurumsal bilgilendirme ve eğitim davetlerinde kullanılmasında sakınca yoktur.

Okudum, Anladım, Kabul ediyorum. …………….../……………./ 2023            

Yazıyla: ………………………………………………………………………………………………….

Kiralayanın; Adı Soyadı:

İmza:                                                         

İrtibat İletişim:

Yürürlük; İşbu sözleşme taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek imzalanmıştır.


Yer alınabilecek stantlar: 

- Düzce Lezzet Durakları / Ayakta Atıştırmalıklar 

-Hediyelik Eşya - Sanat Sokağı

-Kültürel Miras Taşıyıcıları

-Köy Konsepti (meydan) 

-Yöresel Ürünler Sokağı

-Üretici Kadınlar Pazarı

-Markalar Sokağı

-Kültür Dernekleri

-Şairler ve Yazarlar Sokağı

Whatsap İletişim Hattı 05375270957