Türkiye Kent Konseyleri Birligi 4.Seçimli Olagan Genel Kurulu 15 Ocak 2023 Cumartesi günü Taksim Point Otel – Istanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye Kent Konseyleri Birligi’nin yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçildi. Genel Kurul'a Düzce Kent Konseyi'ni temsilen Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel katıldı. Düzce Kent Konseyi olarak tüm dinamiklerimizle, şehrimizin menfaatine çalışmalarımızı gönüllülük esasında ve bir köprü vazifesi üstlendiğimizin bilinciyle yapıyoruz. Gerek bölgesel gerekse Türkiye genelinde kent konseyi toplantılarına katılmaya çalışarak Düzce'mizi tanıtmaya ve birlik ve beraberlik içerisinde kentlilik bilinciyle yapmış olduğumuz çalışmaları anlatmaya çalışıyoruz. Diğer şehirlerdeyapılanması tamamlanmış rol model kent konseylerimizi ziyaret ediyor, çalışmalarını takip ediyor, kentimizle uyumlu olabilecek projeleri değerlendiriyoruz. Bu mihvalde birçok ortak projeyi uyguladık, katkıda bulunarak uyguladık. Düzce içindeki tüm çalışmalarımızıda bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Her bir çalışmamızı Türkiye'ye örnek iyi uygulama olması niyeti ile yola çıkıyoruz. Kurulum amacımızla birebir eşleşen, Kent Konseylerinin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 76. Maddesi ve İç İşleri Bakanlığı’nın bu maddeye göre çıkardığı yönetmeliktir. Kent Konseyleri ile yaşadığımız kente sahip çıkmayı, kentimiz ile ilgili her konudaki karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamayı, yapılan çalışmaları denetlemeyi, hesap sormayı ve hesap vermeyi, kentin hak ve hukukunu korumayı, sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılık bilincini geliştirmeyi, kentimizi dil, din, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç ve cinsiyet ayrımı gözetmeden birlikte yönetmeyi, kentimizde daha katılımcı bir yapı oluşturmayı, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmeyi hedef ve amaçları içine almıştır. Kentin tüm dinamikleriyle işbirliği içerisinde olduğumuz çalışmalarımızda destekçimiz olan Düzce zincirinin kıymetli halkalarına tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülke çapındaki tüm Kent Konseylerimizin gönüllülüğe olan yaklaşımını netleştirmek, önyargı oluşuma sebep olan sorunları çözüme kavuşturmak noktasında köprü niteliği taşımasını umduğumuz genel kurulumuzun yeni döneminin kent konseylerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Düzce'mizin ismini daha fazla duyurarak, marka değerini yükseltmek için her kulvarda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.