Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Tarım Çalışma Gurubu, Kadın Meclisi-Kadın ve Tarım Komisyonu üyelerimiz; kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklendiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi’nin eğitimine katılım sağladı.
Kız Kardeşim Projesinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte başlattığı eğitim seferberliği ile 2022 yılında toplam 10 ilde kadın çiftçi ve girişimcilere ulaşılması, kentte ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, bio çeşitliliğin korunması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi, sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi ve tarımdaki en büyük role sahip kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesini desteklemeyi amaçlanmaktadır. 10.06.2022