Düzce Kent Konseyi  Hüdaver GÖSTERİŞLİ Başkanlığında gerçekleştirilen 2022 Ekim Ayı 1. Belediye Meclis Toplantısına katılım sağladı. Gündem Maddelerine geçilmeden önce Düzce Kent Konseyi'nin Belediye Meclisine yapmış olduğu talep okundu. 

Düzce Belediye Meclisi Başkanlığına yapılan talebimiz; 

Mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmek için temelleri sağlam bir aile yapısı önem arz etmektedir. Toplumun temel taşı ailenin kurulmasından önce bireyin kendisini tanıması, iletişim, duygusal yakınlık, sorumluluk duygusu gibi konularla ilgili kendisini geliştirmesi gerekir. Kişisel gelişim süreci özellikle evlilikle devam edilmesi düşünülen ilişkilerde çok daha önemlidir.
Hızlı bir sosyal değişim  sürecinin yaşandığı  günümüzde,  özellikle büyük şehirlerde gençlerin mesleki eğitimlerine, sanat ve spor etkinliklerine ağırlık verilmekte, ancak evlilik için gereken temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yeterince önem verilmemektedir. Bu durum bireylerin  evlilik gibi önemli bir kuruma gerektiği şekilde hazırlık yapamamasına ve kurulan ailelerin sağlıklı bir şekilde devam edememesine yol açmaktadır. Evlilik öncesi bilinçli hazırlık gereklidir. Evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi gün geçtikçe bütün dünyada bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır.

Düzce Kent Konseyi olarak Ailenin Güçlenmesini önemsemekteyiz.

Öğrenilen bir olgu olan şiddetin önüne geçebilmek, iletişimi güçlendirmek, empati yapabilmesini sağlamak , birlikte düşünebilmek alt başlıkları ile kalıcı temelleri olan evliliklerle toplumu güçlendirebilmek adına bulunduğumuz her alanda uzman eğitimciler ile eğitimlere öncülük etmekteyiz.

Yapılan eğitimlerin daha fazla vatandaşımıza ulaşma noktasında adeta köprü vazifesi görmekteyiz.  Kadın - erkek yüzlerce vatandaşımızın bu eğitimlere katılarak güçlenmesi gururumuzdur.  Düzce Belediyesinin mesleki alanda ve kişisel gelişim alanında  bireyi  güçlendirmek adına  45 ayrı dalda  açmış olduğu Belmek -  Meslek Edindirme Kurslarında  aileye vermiş olduğu önemi görmekteyiz.

Bu kursların adeta ayrılmaz bir parçası olacak ' Aileyi Güçlendirme Eğitimleri' başlığı altında eğitimler verilmesini, bu eğitimlerin  Düzce Belediyesi Nikah Dairesinde nikahlanacak olan vatandaşlarımızın evlilik akdinin onayından evvel Belediyemiz tarafından eğitimlere yönlendirme yapılmasını talep etmekteyiz.  Bu bağlamda  kurulacak olan evlilikler  adeta Düzce Belediyesi tarafından muhafaza altına alınması sağlanacaktır.  Türkiye’ye rol model olacak bu çalışma ile evlilikler eğitimle desteklenecek ve  toplumun temel taşı olan aileler eğitimle güçlenecektir. 

Düzce Kent Konseyi Başkanı 
Av. Arb. Ali DİLBER

Talebimizin Düzce Belediyesi Meclisi gündemine girmeden kabul görmesi, talebimiz olan Aileyi Güçlendirme Eğitimlerinin ivedilikle uygulamaya geçilecek olması Kent Konseyi olarak mutluluğumuzdur. 

Eğitimler Düzce Kent Konseyi - Kadın Meclisi gönüllü üyesi Uzm. Psikolog Ersan ŞİMŞEK tarafından Belmek Koordinatörlüğü ile işbirliği halinde uygun görülen periyotlarda gerçekleştirilecektir. Düzce Kent Konseyi olarak her daim kentimizin ve kentlimizin menfaatine olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nezaketli ev sahiplikleri için başta Meclis Başkanvekili Hüdaver GÖSTERİŞLİ'ye  ve Düzce Belediye Meclisine teşekkür ederiz.